Pliki do pobrania

Opublikowano: środa, 14, wrzesień 2016

Rok szkolny 2016/2017

1. Plan pomocy psychologiczno − pedagogicznej pobierz
2. Informacja do rodziców o przyznanych formach pomocy pobierz
3. Przykłady dostosowań pobierz
4. Ustalone przez dyrektora szkoły formy pomocy psychologiczno pobierz
5. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno pobierz
6. Ocena stopnia realizacji podstawy programowej
pobierz
7. Arkusz samooceny pobierz

 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych pobierz
2. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie wychowawczym pobierz
3. Klasowy zespół nauczycieli pobierz
4. Plan pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział pobierz
5. Pomoc psychologiczno − pedagogiczna dla wychowawców pobierz
6. Propozycja ankiety na pierwsze zebranie z rodzicami pobierz
7. Wstępna lista działań do każdego wymagania pobierz
8. Instrukcja wypełniania dziennika pobierz
9. Regulamin Ligi Klasowej
pobierz
10. Szablon meldunku miesięcznego Ligi Klasowej
pobierz