Szkolne Koło Caritas w ZSO

Opublikowano: środa, 15, marzec 2017

Szkolne Koło Caritas w ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Pomysł Szkolnego Koła Caritas powstał z inicjatywy Pana Dyrektora Andrzeja Czapli, ks. Piotra Jakubiaka oraz młodzieży naszej społeczności szkolnej. Szkolnymi opiekunami SKC zostali ks. Piotr Jakubiak oraz Bogusława Pawluk. Celem powołania SKC jest chęć pomocy osobom potrzebującym zarówno w wymiarze wsparcia materialnego i emocjonalnego, jak i promowania wartości związanych z życiem i nauczaniem patrona szkoły św. Jana Pawła II.

Szkolne Koło Caritas zostało powołane przez Pana Dyrektora Andrzeja Czaplę oraz przez ks. Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Adama Sobczaka w Dniu Święta Patrona Szkoły w 2016 roku. Liczy kilkudziesięciu wolontariuszy spośród nauczycieli i uczniów.

Do Zarządu Szkolonego Koła Caritas weszli:

Przewodniczący:    Katarzyna Przytuła
Zastępca:    Jakub Jańczuk
Skarbnik:    Weronika Łoza
Sekretarz:     Jakub Piwko

SKC w 2016 r. podejmowało następujące działania:

  1. W październiku 2016 r. została zorganizowana dyskoteka charytatywna z inicjatywą zbiórki darów na Ukrainę.
  2. W grudniu 2016. r. odbyła się zbiórka darów żywnościowych w ramach świątecznej pomocy ubogim rodzinom w ramach akcji „TAK POMAGAM”

 

SKC w 2017 r. prowadzi i planuje następujące:

  1. SKARBONKA MIŁOSIERDZIA Obecnie w czasie trwania Wielkiego Postu prowadzona jest na terenie szkoły w każdej klasie akcja "SKARBONKA MIŁOSIERDZIA" jako forma JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ. Celem przedsięwzięcia jest pomoc ludziom chorym, zwłaszcza chorym dzieciom. Akcja polega na tym, że młodzież składa drobne ofiary do SKARBONKI MIŁOSIERDZIA odmawiające sobie słodyczy lub innych przyjemności. Dlaczego jałmużna? Pismo Święte zachęca nas do: modlitwy, postu, jałmużny, uczy, że jałmużna jest jednym z podstawowych chrześcijańskich uczynków miłosierdzia. Podjęcie trudu najważniejszych dobrych uczynków w czasie Wielkiego Postu jest praktyczną formą budowania cywilizacji miłości do której wzywał nas św. Jan Paweł II.
  2. Akcja TAK POMAGAM Dwudniowa zbiórka żywności organizowana przed Świętami Wielkanocnymi w supermarketach oraz sieciach handlowych. Celem akcji jest pozyskanie produktów spożywczych z długim terminem ważności takich jak: cukier, mąka, ryż, makaron, olej, konserwy mięsne, słodycze dla dzieci itd. Z zebranych darów tworzone są paczki żywnościowe, które nasi wolontariusze rozwożą przed świętami do rodzin potrzebujących. W akcję zaangażowani są nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły, którzy przy kasach sklepowych odbierają artykuły spożywcze od Darczyńców. Wolontariuszy wyróżnia czerwona koszulka Caritas, identyfikator oraz promienny uśmiech.
  3. SPOTKANIA FORMACYJNE z ciekawymi ludźmi. Spotkanie z panią Moniką Nowak zaplanowane na terenie naszej szkoły w dniu 28 marca 2017r. Pani Monika Nowak od 2011 r. roku w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie prowadzi krainę zabawy "ZABAWOLANDIA": "Ja – Monika – staram się być jej opiekuńczym duszkiem i wymyślać przeróżne zabawy. Zabawy te są dopasowane do wieku moich drogich Zabawolandczyków. Robimy śliczne rzeczy z papieru, masy solnej. Malujemy na płaszczyźnie i w przestrzeni. Odbywamy niezwykłe podróże w wyobraźni: pływaliśmy już z delfinem, odnaleźliśmy słońce i staliśmy się drzewami. Spotykamy się w małej, bardzo sympatycznej i gotowej do działania grupie w klasie szkolnej. Często jednak są to zabawy na salach Kliniki przy łóżkach, gdzie zatrzymuje nas leczenie oraz różne samopoczucie. Nie zawsze mamy uśmiechnięte buźki…"

Mam nadzieję, że spotkanie z Panią Moniką obudzi w naszych uczniach większa wrażliwość na to czego doświadczają dzieci i młodzież dotknięci chorobą nowotworową. Ufamy, że to spotkanie pomoże nam w osobistym przeżywaniu cierpienia czy też czasu żałoby.