Gala wolontariatu

Opublikowano: poniedziałek, 05, styczeń 2015

5 grudnia sześć wolontariuszek z LO i Gimnazjum uczestniczyło w Gali Wolontariatu w Zamojskim Centrum Wolontariatu. Dziewczyny przedstawiły prezentację medialną; odebrały wyróżnienia i podziękowania, które należą się wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, którzy swoim zaangażowaniem wypełniają duchowy testament Patrona szkoły

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Uczniowie gimnazjum i liceum nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności; kształcą również umiejętności społeczne poprzez działalność w samorządzie szkolnym i wolontariacie. Ostatnio wzięli udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, przygotowali Jasełka pod kierunkiem opiekunek samorządu szkolnego, organizują rywalizację klas, odbyła się akcja Góra Grosza; uczniowie zbierają nakrętki.

Wolontariusze co tydzień odwiedzają pensjonariuszy PDPS w Podzamku w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku; są zabawy gimnastyczne, czytanie literatury, zagadki, konkursy, rozmowy. 29 grudnia odbyło się wspólne kolędowanie wolontariuszek i mieszkańców Domu Opieki Społecznej; którzy czekają na swoich młodych przyjaciół z gimnazjum i liceum w Krasnobrodzie. Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. (Jan Paweł II)

Gala wolontaria...
Gala wolontariatu
Gala wolontaria...
Gala wolontariatu