Strona główna

O nas

CIM

Godziny otwarcia

Księgozbiór

Czasopisma

Nowości

Lektury

Konkursy

Akcje

CIM

W grudniu 2005 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Centrum Informacji Multimedialnej (CIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.

CIM zostało wyposażone w 6 stanowisk komputerowych
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

CIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

 1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
 2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
 3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

CIM oferuje dostęp do:

 1. Internetu
 2. pakietu Microsoft Office
 3. Encyklopedii PWN
 4. Słowników PWN
 5. skanera


Galeria

Programy

Projekty

Dla uczniów

Dla nauczycieli

Dla rodziców

Słowniczek

Czy wiesz, że

Kontakt

Patron szkoły